Քաղաքացիություն Սուրբ Լուչիա օրենսդրություն

Քաղաքացիություն Սուրբ Լուչիա օրենսդրություն

Սենթ Լուսիայի «Քաղաքացիություն ներդրումային ծրագրի միջոցով» ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թ.-ի դեկտեմբերին ՝ 14 թ. Օգոստոսի 2015-ին ընդունված «Քաղաքացիություն ըստ ներդրման մասին» օրենքի թիվ 24 օրենքի ընդունումից հետո: Ակտի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել անձանց Սենթ Լյուսիայի քաղաքացիություն ձեռք բերել `գրանցվելով հետևյալով. որակավորող ներդրում Սենթ Լյուսիայում և հարակից հարցերի համար: